About LUX EUROPA       Forum       Contact/Legal
 

Welcome to LUX EUROPA Slovenia

LUXEUROPA Slovenia       Articles       Documents
Slovenia in LUX EUROPA

Slovenia is represented in LUX EUROPA by the Lighting Engineering Society of Slovenia (SDR).

LUX EUROPA SLOVENIA welcomes You at our site. Here you find contact persons and documents.

Contacts

     
Slovensko drustvo za razsvetljavo / SDR
Lighting Engineering socienty of Slovenija

Trzaska cesta 25
1000 Ljubljana

www.sdr.si 
 
Zoran Kert
MTS international d.o.o. 
President of the SDR 
prof. dr. Grega Bizjak
Univeristy of Ljubljana
Faculty of Electrical Engineering 
President of the Slovene NC CIE
CIE representative in DIV2 
dr. Matej Kobav
Univeristy of Ljubljana
Faculty of Electrical Engineering
matej.kobav@fe.uni-lj.si  
Secretary of the SDR
Secretary of the Slovene NC CIE
CIE representative in DIV3 
dr. Marta Klanjšek Gunde
Kemijski inštitut 
CIE representative in DIV1 
Marko Bizjak
Javna razsvetljava d.d. 
Vice - President of the SDR
CIE representative in DIV4 
mag. Andrej Orgulan
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
CIE representative in DIV5 
dr. Rasa Urbas
Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za tekstilstvo 
CIE representative in DIV6 
mag. Gorazd Golob
Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za tekstilstvo 
CIE representative in DIV8